من و نهيليسم

از نظر من زندگي از اول تا آخر تاريخ سخت و جان فرسا بوده و هيچ لذتي هم توش وجود نداره ، به نظر من خود لبخند هم ورژني از درده ! به نظر من درست اون لحظه اي که فکر ميکني ديگه همه چي تموم شده و قراره طعم خوشبختي رو بچشي زندگي جوري تا ته فرو ميکنه تو   **نت    که نه  **ني واست بمونه نه جوني ... خلاصه اينکه اين زندگي خوبي ها و خوشي ها و لذت هاش همه و همه فيکه مگر اينکه خودتو به اون راه بزني و مازوخيسم وار از همه ي تلخي ها و بدبختي هات لذت ببري ...


منبع این نوشته : منبع
زندگي