کافه گردی  

قبل از ،زمستان سیاه نود و دو بیشتر اوقات به کافه می رفتم ، و زمانی که به دیدار دوستانم می رفتم بهترین مکان برای گفت و گوی کافه بود.
کافه را خیلی دوست دارم بخاطر اینکه در کافه با آدم های جدید آشنا می شویم.،به مرور زمان وقتی همش به کافه ای می رویم با آدم ها آشنا و ارتباط برقرار می کنیم. به نظرم کافه محلی است برای تجمع های غیرکاری و یک فضایی خودمانی و صمیمی یک مکانی که امکان دارد با افراد تبادل اندیشه و نظر کنیم.من همیشه فضایی کتاب ،فکر و گفت و گوی ر

ادامه مطلب  

گروه تلگرام - گروه های چت تلگرام  

لینک گروه تلگرام , گروه چت مختلط تلگرام , گروه تلگرام 18 , گروه تلگرام مذهبی


ورود به گروه تلگرام
گروه تلگرام سنندج , گروه تلگرام تهران , گروه تلگرام شهر ها , گروه تلگرام کرمانشاه , گروه تلگرام مشهد , گروه تلگرام اصفهان , گروه تلگرام شیراز , گروه تلگرام عاشقانه , گروه تلگرام باحال , گروه تلگرام کوردی , گروه تلگرام لری , گروه تلگرام بلوچ , گروه تلگرام دوست یابی , گروه تلگرام 18 , گروه تلگرام چت , تلگرام چت , گروه تلگرام تبریز , گروه تلگرام ارومیه , گروه ت

ادامه مطلب  

گروه تلگرام - گروه های چت تلگرام  

لینک گروه تلگرام , گروه چت مختلط تلگرام , گروه تلگرام 18 , گروه تلگرام مذهبی


ورود به گروه تلگرام
گروه تلگرام سنندج , گروه تلگرام تهران , گروه تلگرام شهر ها , گروه تلگرام کرمانشاه , گروه تلگرام مشهد , گروه تلگرام اصفهان , گروه تلگرام شیراز , گروه تلگرام عاشقانه , گروه تلگرام باحال , گروه تلگرام کوردی , گروه تلگرام لری , گروه تلگرام بلوچ , گروه تلگرام دوست یابی , گروه تلگرام 18 , گروه تلگرام چت , تلگرام چت , گروه تلگرام تبریز , گروه تلگرام ارومیه , گروه ت

ادامه مطلب  

جای خدا نباشیم.....  

روزی در نماز جماعت موبایل یه نفر زنگ خورد.
زنگ موبایل آن مرد ترانه ای بود.
بعد از نماز همه او را سرزنش کردند 
و او دیگر آنجا به نماز نرفت.
همان مرد به کافه ای رفت و ناگهان قلیان از دستش افتاد و شکست.
مرد کافه چی با خوشرویی گفت اشکال نداره، فدای سرت...
او از آن روز مشتری دائمی آن کافه شد.
حکایت ماست:
جای خدا مجازات میکنیم،
جای خدا میبخشیم، 
جای خدا نباشیم

ادامه مطلب  

جای خدا نباشیم.....  

روزی در نماز جماعت موبایل یه نفر زنگ خورد.
زنگ موبایل آن مرد ترانه ای بود.
بعد از نماز همه او را سرزنش کردند 
و او دیگر آنجا به نماز نرفت.
همان مرد به کافه ای رفت و ناگهان قلیان از دستش افتاد و شکست.
مرد کافه چی با خوشرویی گفت اشکال نداره، فدای سرت...
او از آن روز مشتری دائمی آن کافه شد.
حکایت ماست:
جای خدا مجازات میکنیم،
جای خدا میبخشیم، 
جای خدا نباشیم

ادامه مطلب  

جای خدا نباشیم.....  

روزی در نماز جماعت موبایل یه نفر زنگ خورد.
زنگ موبایل آن مرد ترانه ای بود.
بعد از نماز همه او را سرزنش کردند 
و او دیگر آنجا به نماز نرفت.
همان مرد به کافه ای رفت و ناگهان قلیان از دستش افتاد و شکست.
مرد کافه چی با خوشرویی گفت اشکال نداره، فدای سرت...
او از آن روز مشتری دائمی آن کافه شد.
حکایت ماست:
جای خدا مجازات میکنیم،
جای خدا میبخشیم، 
جای خدا نباشیم

ادامه مطلب  

جای خدا نباشیم.....  

روزی در نماز جماعت موبایل یه نفر زنگ خورد.
زنگ موبایل آن مرد ترانه ای بود.
بعد از نماز همه او را سرزنش کردند 
و او دیگر آنجا به نماز نرفت.
همان مرد به کافه ای رفت و ناگهان قلیان از دستش افتاد و شکست.
مرد کافه چی با خوشرویی گفت اشکال نداره، فدای سرت...
او از آن روز مشتری دائمی آن کافه شد.
حکایت ماست:
جای خدا مجازات میکنیم،
جای خدا میبخشیم، 
جای خدا نباشیم

ادامه مطلب  

معماری و طراحی داخلی کافه مثلث در شیراز  

معماری: Ashari Architects
موقعیت: شیراز 
سال: 2017
کافه ها نسبت به سایر فضاها پویا تر هستند و دارای قدرت قابل توجهی در
تقویت ابعاد اجتماعی فضاهای شهری می باشند. همچنین به منزله فضای نجات
دهنده ای هستند که مرز بین شلوغی خیابان و آرامش به شمار می روند. در پروژه
کافه مثلث طراحان برای ایجاد جذابیت بیشتر و احترام به تاریخ شهری با
چالشی از طراحی مواجه شدند. نقطه قوت کافه، دیوار آن می باشد که بر محیط
شهری تاریخی و منطقه مسکونی تاثیر مثبتی می گذارد و ظاهری

ادامه مطلب  

معماری و طراحی داخلی کافه مثلث در شیراز  

معماری: Ashari Architects
موقعیت: شیراز 
سال: 2017
کافه ها نسبت به سایر فضاها پویا تر هستند و دارای قدرت قابل توجهی در
تقویت ابعاد اجتماعی فضاهای شهری می باشند. همچنین به منزله فضای نجات
دهنده ای هستند که مرز بین شلوغی خیابان و آرامش به شمار می روند. در پروژه
کافه مثلث طراحان برای ایجاد جذابیت بیشتر و احترام به تاریخ شهری با
چالشی از طراحی مواجه شدند. نقطه قوت کافه، دیوار آن می باشد که بر محیط
شهری تاریخی و منطقه مسکونی تاثیر مثبتی می گذارد و ظاهری

ادامه مطلب  

معماری و طراحی داخلی کافه مثلث در شیراز  

معماری: Ashari Architects
موقعیت: شیراز 
سال: 2017
کافه ها نسبت به سایر فضاها پویا تر هستند و دارای قدرت قابل توجهی در
تقویت ابعاد اجتماعی فضاهای شهری می باشند. همچنین به منزله فضای نجات
دهنده ای هستند که مرز بین شلوغی خیابان و آرامش به شمار می روند. در پروژه
کافه مثلث طراحان برای ایجاد جذابیت بیشتر و احترام به تاریخ شهری با
چالشی از طراحی مواجه شدند. نقطه قوت کافه، دیوار آن می باشد که بر محیط
شهری تاریخی و منطقه مسکونی تاثیر مثبتی می گذارد و ظاهری

ادامه مطلب  

معماری و طراحی داخلی کافه مثلث در شیراز  

معماری: Ashari Architects
موقعیت: شیراز 
سال: 2017
کافه ها نسبت به سایر فضاها پویا تر هستند و دارای قدرت قابل توجهی در
تقویت ابعاد اجتماعی فضاهای شهری می باشند. همچنین به منزله فضای نجات
دهنده ای هستند که مرز بین شلوغی خیابان و آرامش به شمار می روند. در پروژه
کافه مثلث طراحان برای ایجاد جذابیت بیشتر و احترام به تاریخ شهری با
چالشی از طراحی مواجه شدند. نقطه قوت کافه، دیوار آن می باشد که بر محیط
شهری تاریخی و منطقه مسکونی تاثیر مثبتی می گذارد و ظاهری

ادامه مطلب  

معماری و طراحی داخلی کافه مثلث در شیراز  

معماری: Ashari Architects
موقعیت: شیراز 
سال: 2017
کافه ها نسبت به سایر فضاها پویا تر هستند و دارای قدرت قابل توجهی در
تقویت ابعاد اجتماعی فضاهای شهری می باشند. همچنین به منزله فضای نجات
دهنده ای هستند که مرز بین شلوغی خیابان و آرامش به شمار می روند. در پروژه
کافه مثلث طراحان برای ایجاد جذابیت بیشتر و احترام به تاریخ شهری با
چالشی از طراحی مواجه شدند. نقطه قوت کافه، دیوار آن می باشد که بر محیط
شهری تاریخی و منطقه مسکونی تاثیر مثبتی می گذارد و ظاهری

ادامه مطلب  

گروه تلگرام پاوه ( اورامانات ) - گروه تلگرام شهر پاوه  

گروه تلگرام پاوه
لینک گروه تلگرام پاوه : گروه تلگرام پاوه

گروه تلگرام اسلام آباد غرب
گروه تلگرام پاوه
گروه تلگرام ثلاث باباجانی
گروه تلگرام جوانرود
گروه تلگرام دالاهو
گروه تلگرام روانسر
گروه تلگرام سرپل ذهاب
گروه تلگرام سنقر
گروه تلگرام صحنه
گروه تلگرام قصرشیرین
گروه تلگرام کرمانشاه
گروه تلگرام گنکاور
گروه تلگرام گیلان غرب
گروه تلگرام هرسین
گروه تلگرام شهر پاوه
گروه تلگرام شهرستان پاوه

ادامه مطلب  

گروه تلگرام پاوه ( اورامانات ) - گروه تلگرام شهر پاوه  

گروه تلگرام پاوه
لینک گروه تلگرام پاوه : گروه تلگرام پاوه

گروه تلگرام اسلام آباد غرب
گروه تلگرام پاوه
گروه تلگرام ثلاث باباجانی
گروه تلگرام جوانرود
گروه تلگرام دالاهو
گروه تلگرام روانسر
گروه تلگرام سرپل ذهاب
گروه تلگرام سنقر
گروه تلگرام صحنه
گروه تلگرام قصرشیرین
گروه تلگرام کرمانشاه
گروه تلگرام گنکاور
گروه تلگرام گیلان غرب
گروه تلگرام هرسین
گروه تلگرام شهر پاوه
گروه تلگرام شهرستان پاوه

ادامه مطلب  

۱۱۰۱  

سلامصب اسنپ گرفتم بیام کافه. از روی نقشه دیدم راننده پشت خونمون بود. بعد خونه رو رد کرد مسیر مقصد رو گرفت بره. زنگ زدم میگم آقا بدون من کجا دارین میرین؟؟؟ داستانهای من و اسنپشبکه ورزش مسابقات سوارکاری گنبد رو نشون میده. اینجا ترکمن داریم؟ من ترکمن ها رو خیلی دوست دارم. چقد اسماشون قشنگه. در ادامه کافه گردیها امروز یه جای دیگه رو انتخاب کردم که برم. دیروز اون کافه ارومیه رو که معرفی کردم یادم رفت بگم بجز جمعه ها و ایام تعطیل کافه زنونه اس.

ادامه مطلب  

۱۱۰۱  

سلامصب اسنپ گرفتم بیام کافه. از روی نقشه دیدم راننده پشت خونمون بود. بعد خونه رو رد کرد مسیر مقصد رو گرفت بره. زنگ زدم میگم آقا بدون من کجا دارین میرین؟؟؟ داستانهای من و اسنپشبکه ورزش مسابقات سوارکاری گنبد رو نشون میده. اینجا ترکمن داریم؟ من ترکمن ها رو خیلی دوست دارم. چقد اسماشون قشنگه. در ادامه کافه گردیها امروز یه جای دیگه رو انتخاب کردم که برم. دیروز اون کافه ارومیه رو که معرفی کردم یادم رفت بگم بجز جمعه ها و ایام تعطیل کافه زنونه اس.

ادامه مطلب  

۱۱۰۱  

سلامصب اسنپ گرفتم بیام کافه. از روی نقشه دیدم راننده پشت خونمون بود. بعد خونه رو رد کرد مسیر مقصد رو گرفت بره. زنگ زدم میگم آقا بدون من کجا دارین میرین؟؟؟ داستانهای من و اسنپشبکه ورزش مسابقات سوارکاری گنبد رو نشون میده. اینجا ترکمن داریم؟ من ترکمن ها رو خیلی دوست دارم. چقد اسماشون قشنگه. در ادامه کافه گردیها امروز یه جای دیگه رو انتخاب کردم که برم. دیروز اون کافه ارومیه رو که معرفی کردم یادم رفت بگم بجز جمعه ها و ایام تعطیل کافه زنونه اس.

ادامه مطلب  

۱۱۰۱  

سلامصب اسنپ گرفتم بیام کافه. از روی نقشه دیدم راننده پشت خونمون بود. بعد خونه رو رد کرد مسیر مقصد رو گرفت بره. زنگ زدم میگم آقا بدون من کجا دارین میرین؟؟؟ داستانهای من و اسنپشبکه ورزش مسابقات سوارکاری گنبد رو نشون میده. اینجا ترکمن داریم؟ من ترکمن ها رو خیلی دوست دارم. چقد اسماشون قشنگه. در ادامه کافه گردیها امروز یه جای دیگه رو انتخاب کردم که برم. دیروز اون کافه ارومیه رو که معرفی کردم یادم رفت بگم بجز جمعه ها و ایام تعطیل کافه زنونه اس.

ادامه مطلب  

پکیج Intent های کافه بازار (رایگان) برای یونیتی  

به نام خداوند بخشنده و مهربان
@gameoverblogسازنده: رئیس علی یردون
صلوات بفرستید برای خودتون

اینم از پکیج اینتنت های بازار . آموزشش تو یه عکس هست تو پکیج ش
یونیتی 4 و 5
صفحه اینتنت های خود بازار:
cafebazaar.ir/developers/docs/bazaar-services/intent/?l=fa
این پکیج: دانلود
باز کردن صفحه نظر دهی به صورت مستقیم در کافه بازار:
public void Like(string PackageName)
باز کردن برنامه در کافه بازار مستقیم
public void OpenAPP(string PackageName)
باز کردن محصولات شما در کافه بازار مستقیم
public void OpenDeveloperWeb(string DeveloperName)

ادامه مطلب  

ببلبرینگ 3000 و 4000 (Deep groove ball bearings)  

بلبرینگ 3000 و 4000 همانند بلبرینگ 6000 در ردیف بلبرینگهای شیار عمیق قرار دارند و همانطور که از اسم آنها پیداست ساچمه های کروی در آن بکار رفته است و نیروی وارده با استفاده از ساچمه ها انتقال پیدا میکنند . این بلبرینگ ها (3000 و 4000) تنها تفاوتی که با بلبرینگ 6000 دارند شکل و نحوه قرار گرفتن ساچمه ها داخل کیج یا پنجره نگهدارنده میباشد  که در بلبرینگ 6000 ساچمه ها به صورت تک ردیف میباشند و پشت سر هم قرار دارند که در اصطلاح به آنها(Single row)گفته میشود و

ادامه مطلب  

ببلبرینگ 3000 و 4000 (Deep groove ball bearings)  

بلبرینگ 3000 و 4000 همانند بلبرینگ 6000 در ردیف بلبرینگهای شیار عمیق قرار دارند و همانطور که از اسم آنها پیداست ساچمه های کروی در آن بکار رفته است و نیروی وارده با استفاده از ساچمه ها انتقال پیدا میکنند . این بلبرینگ ها (3000 و 4000) تنها تفاوتی که با بلبرینگ 6000 دارند شکل و نحوه قرار گرفتن ساچمه ها داخل کیج یا پنجره نگهدارنده میباشد  که در بلبرینگ 6000 ساچمه ها به صورت تک ردیف میباشند و پشت سر هم قرار دارند که در اصطلاح به آنها(Single row)گفته میشود و

ادامه مطلب  

گروه تلگرام روانسر , گروه تلگرام جوانرود , گروه تلگرام صحنه - گروه تلگرام  

لینک گروه تلگرام شهر ها :
https://t.me/joinchat/AAAAAEIju2_M4aJPbCdEOw
گروه تلگرام اسلام آباد غرب
گروه تلگرام پاوه
گروه تلگرام ثلاث باباجانی
گروه تلگرام جوانرود
گروه تلگرام دالاهو
گروه تلگرام روانسر
گروه تلگرام سرپل ذهاب
گروه تلگرام سنقر
گروه تلگرام صحنه
گروه تلگرام قصرشیرین
گروه تلگرام کرمانشاه
گروه تلگرام گنکاور
گروه تلگرام گیلان غرب
لینک تلگرام کلاغ جوانرود
سایت کلاغ جوانرود
اموات جوانرود
تلگرام کلاغ جوانرود
کانال کلاغ جوانرود
گروه تلگرام هرسین

ادامه مطلب  

گروه تلگرام روانسر , گروه تلگرام جوانرود , گروه تلگرام صحنه - گروه تلگرام  

لینک گروه تلگرام شهر ها :
https://t.me/joinchat/AAAAAEIju2_M4aJPbCdEOw
گروه تلگرام اسلام آباد غرب
گروه تلگرام پاوه
گروه تلگرام ثلاث باباجانی
گروه تلگرام جوانرود
گروه تلگرام دالاهو
گروه تلگرام روانسر
گروه تلگرام سرپل ذهاب
گروه تلگرام سنقر
گروه تلگرام صحنه
گروه تلگرام قصرشیرین
گروه تلگرام کرمانشاه
گروه تلگرام گنکاور
گروه تلگرام گیلان غرب
لینک تلگرام کلاغ جوانرود
سایت کلاغ جوانرود
اموات جوانرود
تلگرام کلاغ جوانرود
کانال کلاغ جوانرود
گروه تلگرام هرسین

ادامه مطلب  

سرویس دیزل ژنراتورMTU  

MTU DIESEL ENGINES SPARE PARTS
Home/Spare Parts/MTU Diesel Engines Spare Parts
MTU Diesel engines and gas turbines for marine main propulsion, dieselelectric drives and onboard power generation
MTU 8V 2000 M41A
MTU 8V 2000 M41B
MTU 8V 2000 M51A
MTU 8V 2000 M51B
MTU 8V 2000 M61
MTU 8V 2000 M72
MTU 8V 2000 M84
MTU 8V 2000 M84L
MTU 8V 2000 M93
MTU 8V 2000 M94
MTU 8V 2000 M94
MTU 10V 2000 M72
MTU 10V 2000 M84
MTU 10V 2000 M93
MTU 10V 2000 M94
MTU 12V 2000 M51B
MTU 12V 2000 M61
MTU 12V 2000 M72
MTU 12V 2000 M84
MTU 12V 2000 M93
MTU 12V 2000 M94
MTU 16V 2000 M61
MTU 16V 2000 M72
MTU 16V 2000 M84
MTU 16V 2000 M91
MTU 16V 2000 M93
MTU 16V 2000 M94
MTU 8V 396 TE54
MTU 8V 396 TE54
MTU 8V 396 TE74L
MTU 12V 396 TE54
MTU 12V 396 TE54
MTU 12V 396 TE74L
MTU 16V 396 TE54
MTU 16V 396 TE54
MTU 16V 396 TE74L

ادامه مطلب  

سرویس دیزل ژنراتورMTU  

MTU DIESEL ENGINES SPARE PARTS
Home/Spare Parts/MTU Diesel Engines Spare Parts
MTU Diesel engines and gas turbines for marine main propulsion, dieselelectric drives and onboard power generation
MTU 8V 2000 M41A
MTU 8V 2000 M41B
MTU 8V 2000 M51A
MTU 8V 2000 M51B
MTU 8V 2000 M61
MTU 8V 2000 M72
MTU 8V 2000 M84
MTU 8V 2000 M84L
MTU 8V 2000 M93
MTU 8V 2000 M94
MTU 8V 2000 M94
MTU 10V 2000 M72
MTU 10V 2000 M84
MTU 10V 2000 M93
MTU 10V 2000 M94
MTU 12V 2000 M51B
MTU 12V 2000 M61
MTU 12V 2000 M72
MTU 12V 2000 M84
MTU 12V 2000 M93
MTU 12V 2000 M94
MTU 16V 2000 M61
MTU 16V 2000 M72
MTU 16V 2000 M84
MTU 16V 2000 M91
MTU 16V 2000 M93
MTU 16V 2000 M94
MTU 8V 396 TE54
MTU 8V 396 TE54
MTU 8V 396 TE74L
MTU 12V 396 TE54
MTU 12V 396 TE54
MTU 12V 396 TE74L
MTU 16V 396 TE54
MTU 16V 396 TE54
MTU 16V 396 TE74L

ادامه مطلب  

ببلبرینگ 3000 و 4000 (Deep groove ball bearings)  

بلبرینگ 3000 و 4000 همانند بلبرینگ 6000 در ردیف بلبرینگهای شیار عمیق قرار دارند و همانطور که از اسم آنها پیداست ساچمه های کروی در آن بکار رفته است و نیروی وارده با استفاده از ساچمه ها انتقال پیدا میکنند . این بلبرینگ ها (3000 و 4000) تنها تفاوتی که با بلبرینگ 6000 دارند شکل و نحوه قرار گرفتن ساچمه ها داخل کیج یا پنجره نگهدارنده میباشد  که در بلبرینگ 6000 ساچمه ها به صورت تک ردیف میباشند و پشت سر هم قرار دارند که در اصطلاح به آنها(Single row)گفته میشود ولی در بلب

ادامه مطلب  

ببلبرینگ 3000 و 4000 (Deep groove ball bearings)  

بلبرینگ 3000 و 4000 همانند بلبرینگ 6000 در ردیف بلبرینگهای شیار عمیق قرار دارند و همانطور که از اسم آنها پیداست ساچمه های کروی در آن بکار رفته است و نیروی وارده با استفاده از ساچمه ها انتقال پیدا میکنند . این بلبرینگ ها (3000 و 4000) تنها تفاوتی که با بلبرینگ 6000 دارند شکل و نحوه قرار گرفتن ساچمه ها داخل کیج یا پنجره نگهدارنده میباشد  که در بلبرینگ 6000 ساچمه ها به صورت تک ردیف میباشند و پشت سر هم قرار دارند که در اصطلاح به آنها(Single row)گفته میشود ولی در بلب

ادامه مطلب  

ببلبرینگ 3000 و 4000 (Deep groove ball bearings)  

بلبرینگ 3000 و 4000 همانند بلبرینگ 6000 در ردیف بلبرینگهای شیار عمیق قرار دارند و همانطور که از اسم آنها پیداست ساچمه های کروی در آن بکار رفته است و نیروی وارده با استفاده از ساچمه ها انتقال پیدا میکنند . این بلبرینگ ها (3000 و 4000) تنها تفاوتی که با بلبرینگ 6000 دارند شکل و نحوه قرار گرفتن ساچمه ها داخل کیج یا پنجره نگهدارنده میباشد  که در بلبرینگ 6000 ساچمه ها به صورت تک ردیف میباشند و پشت سر هم قرار دارند که در اصطلاح به آنها(Single row)گفته میشود ولی در بلب

ادامه مطلب  

گروه چت تلگرام کرج , گروه تلگرام کرجی ها  

گروه تلگرام کرج
لینک گروه تلگرام کرج : ورود به گروه کرج
گروه دوست یابی تلگرام کرج , گروه تلگرام بچه های کرج , گروه کرج , گروه تلگرام کرج , لینک گروه تلگرام کرج , گروه تلگرام شهر کرج , لینک گروه تلگرام بچه های کرج , گروه بچه های کرج , کانال تلگرام کرج , کانال تلگرام بچه های کرج , گروه تلگرام فردیس , کانال بچه های کرج , گروه چت تلگرام کرج , گروه تلگرام کرجی ها , گروه تلگرام کرج , لینک گروه تلگرام کرجی ها 

ادامه مطلب  

گروه چت تلگرام کرج , گروه تلگرام کرجی ها  

گروه تلگرام کرج
لینک گروه تلگرام کرج : ورود به گروه کرج
گروه دوست یابی تلگرام کرج , گروه تلگرام بچه های کرج , گروه کرج , گروه تلگرام کرج , لینک گروه تلگرام کرج , گروه تلگرام شهر کرج , لینک گروه تلگرام بچه های کرج , گروه بچه های کرج , کانال تلگرام کرج , کانال تلگرام بچه های کرج , گروه تلگرام فردیس , کانال بچه های کرج , گروه چت تلگرام کرج , گروه تلگرام کرجی ها , گروه تلگرام کرج , لینک گروه تلگرام کرجی ها 

ادامه مطلب  

کد تخفیف اپلیکیشن سفارش غذای بامارو  

کد تخفیف اپلیکیشن سفارش غذای بامارو , کد تخفیف سفارش غذا , کد تخفیف بامارو , کوپن تخفیف بامارو ,
میتونی با استفاده از کد   3BGUHC   تو هم 5000 تومان از طرف من برای اولین سفارشت کد تخفیف بگیری.
 
بامارو bamaro چیست؟
” بامارو “ برنامه ای است که از طریق آن کاربران می توانند از کافه مورد علاقه خود سفارش بیرون بر دلخواه خود را بدهند، و هنگامی که به کافه می رسند بدون اتلاف وقت و ایستادن در صف سفارش خود را دریافت کنند. مشکلی که امروزه بیشتر کافه ها با آن رو به

ادامه مطلب  

الان دلمردگی ها رو زسر بیرون کردم فقط..  

فقط مونده ساز دهنی یاد بگیرم  :) و صد البته یه سری فانتزی های دیگه هم دارم که به امید خدا و یاری چرخ گردون و این داستانا اونا رو هم انجام بدم دیگه همه چی حله که اگه انجام شدن حتما تو جریان قرارتون میدم :))  (ساز دهنی یه جلسه رفتم، جلسه بعدی هم پنجشنبه ساعت 9 شب واقع در کافه مون به آدرس اینستاگرامی @cafe_mooon برگزار خواهد شد از تمامی علاقمندان دعوت میشه جهت دیدن  تمرین اینجانب بیان به کافه است.  +اعتماد بنفسم هم اره :))" )و اینکه ملالی نیست جز دوری شما وبل

ادامه مطلب  

گروه تلگرام مشهد , گروه چت تلگرام مشهد  

گروه تلگرام مشهد - لینک گروه تلگرام مشهدیا
لینک گروه تلگرام مشهدی ها : ورود به گروه مشهد
گروه تلگرام مشهد , لینک گروه تلگرام مشهدیا , گروه تلگرام مشهدی , گروه چت تلگرام مشهد , گروه تلگرام دوستان مشهدی , لینک گروه تلگرام بچه های مشهد , گروه تلگرام دوستان مشهدی , گروه تلگرامی مشهدی ها , تلگرام شهر مشهد , گروه تهلگرام شهر مشهد , گروه تلگرام امام رضا , گروه تلگرام مشهدیا , گروه تلگرام مشهدی ها , گپ تلگرام مشهدی ها , گپ تلگرامی مشهد , لینک گپ مشهدی ها , گرو

ادامه مطلب  

گروه تلگرام مشهد , گروه چت تلگرام مشهد  

گروه تلگرام مشهد - لینک گروه تلگرام مشهدیا
لینک گروه تلگرام مشهدی ها : ورود به گروه مشهد
گروه تلگرام مشهد , لینک گروه تلگرام مشهدیا , گروه تلگرام مشهدی , گروه چت تلگرام مشهد , گروه تلگرام دوستان مشهدی , لینک گروه تلگرام بچه های مشهد , گروه تلگرام دوستان مشهدی , گروه تلگرامی مشهدی ها , تلگرام شهر مشهد , گروه تهلگرام شهر مشهد , گروه تلگرام امام رضا , گروه تلگرام مشهدیا , گروه تلگرام مشهدی ها , گپ تلگرام مشهدی ها , گپ تلگرامی مشهد , لینک گپ مشهدی ها , گرو

ادامه مطلب  

گروه سون با عاشقانه‎هایش به اهواز می‎آید  

چهاردهم شهریورماه جاری، سینما هلال اهواز میزبان کنسرت گروه سون خواهد بود.   به گزارش خبرنگار ایسنا – منطقه خوزستان، گروه سون به خوانندگی آرش قنادی، امیر قنادی و کیارش پوزشی قرار است ده قطعه از جمله ترانه‎های "دوستت دارم"، "خواهش" و "می‎خوام عاشق تو باشم" را در این کنسرت اجرا کنند.   این گروه موسیقی محبوب کشور همچنین قطعاتی را هم از جدیدترین آلبوم خود به نام «دنیای بعد از تو» برای طرفداران خود خواهد خواند.   این کنسرت

ادامه مطلب  

گروه ویژه  

  یک گروه خانوادگی-دوستانه به نام "وام خانوادگی" در تلگرام داریم که اعضای خانواده در ان گلچین شده اند و یک گروه دیگر هم تشکیل داده اند به نام "کلبه خانواده". از سوی دیگر منور الفکر تر ها و همسونگر تر های گروه در یک گروه دیگر به اسم "فانوس" دور هم جمع شده اند. حالا از بین این منور الفکر ها یک گروه دیگر برگزیده شده اند و "فضولا" را جهت تبادل اطلاعات تشکیل داده اند.‌ چند تن از اعضای فضولا هم از مدتها پیش عضو گروه "بچه های همسایه" بوده اند که کاملا بن بس

ادامه مطلب  

طرح منوی کافه با تم تلگرام  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} طرح منوی کافه با تم تلگرام اینبار با طرحی متفاوت با تم تلگرام برای شما فرام آوردیم امیدوارم خوشتون بیاد  این محصول کد تخفیف دارد میتوانید از کانال تلگرام آبرنگ گرافیک دریافت کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

طرح منوی کافه با تم تلگرام  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} طرح منوی کافه با تم تلگرام اینبار با طرحی متفاوت با تم تلگرام برای شما فرام آوردیم امیدوارم خوشتون بیاد  این محصول کد تخفیف دارد میتوانید از کانال تلگرام آبرنگ گرافیک دریافت کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

گروه خونی مفت خور  

 تبعیض آنقدر زیاد بود ،که حتی گروه خونیم هم مثل خواهر وبرادرم +ABنشد.
آخه -Bهم شد گروه خونی
گروه خونی هاتون را حتما برای روز مبادا بدونید ،در صورت توان هم خون بدید مرسی
از این جدول میتونید بفهمید که از کدوم گروه خونی ها میتونید خون بگیرید
کلیک

ادامه مطلب  

اینم از گروه بندی لیگ قهرمانان اروپا: به امید حضور منچستریونایتد در مراحل پایانی  

خوب گروه بندی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد و به اون وضع هم در شبکه ورزش پخش شد و رونالدو هم بهترین بازیکن شد با اینکه من خودم از بازی مسی بیشتر خوشم میاد اما حقش نبود جز سه تا هم باشه.
گروه H: رئال مادرید، بروسیا دورتموند،  تاتنهام، آپوئل
گروه G: موناکو، پورتو، بشیکتاش، لایپزیش
گروه F: شاختار دونتسک، منچسترسیتی، ناپولی، فاینورد
گروه E: اسپارتاک مسکو، سویا، لیورپول، مایبور
گروه D: یوونتوس، بارسلونا، المپیاکوس، اسپورتینگ لیسبون
گروه C: چلسی، اتل

ادامه مطلب  

دعوت به همکاری با گروه کارا  

سلام
گروه آموزش زیست شناسی کارا از شما دعوت میکند درصورت تمایل به همکاری با این گروه با پشتیبانی گروه کارا در ارتباط باشید.
زمینه های همکاری: آموزش، تبلیغات، جذب دبیر، آموزش سایر دروس(اعم از شیمی، فیزیک، ریاضی، زمین شناسی، ادبیات، عربی، دین و زندگی، زبان های خارجه)
سپاس از شما /// گروه آموزش زیست شناسی کارا (در حال توسعه)

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی ساختمان بتونی شرکت سازه گستر پویای البرز 52  

گزارش کارآموزی ساختمان بتونی شرکت سازه گستر پویای البرز 52
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و
پرینت تعداد صفحات: 58     دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
گزارش کارآموزی کاردانی رشته معماری مکان کارآموزی : شرکت سازه گستر پویای
البرز موضوع : ساختمان بتنی فهرست فصل(اول): آشنایی کلی با مکان کارآموزی
مشخصات کلی پروژه آزمایش مکانیک خاک فصل(دوم): اجرای ستون‌ها آرماتوربندی
طول ونمونه میلگردها خاموت‌ها سنج

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1